Egzama Polis Olmaya Engel Mi?

03.01.2022
Egzama Polis Olmaya Engel Mi?

Egzama cildinizi kırmızı ve kaşıntılı yapan bir hastalıktır. Çocuklarda yaygındır, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Kronik bir hastalıktır ve periyodik olarak belirli dönemlerde artış eğilimindedir. Bu hastalıkla birlikte astım veya saman nezlesi görülebilir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği A bendi

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler. Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık yönetmeliğinin 12- Cilt Hastalıkları bölümünün A bendinin 3. maddesinde Egzama hakkında şöyle bir ifade yer almaktadır:

Vücudun neresinde olursa olsun, tedavi altında iken tam ya da kısmi iyileşme gösterebilen ancak kronik, ilerleyici ya da tekrarlayıcı yapısı olan, yaygın ya da sınırlı (tek lezyonla seyreden ve\veya birden fazla lezyonun tek bir vücut bölgesine yerleştiği) deri hastalıkları. (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, vitiligo plakları, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları) öğrenciliğe engeldir.

Egzama hastalığının polisliğe engel olup olmadığı derecesine bağlıdır ve bu nedenle alacağınız sağlık raporunda öğrenci olup olamayacağınız netleşecektir.