Epilepsi Polisliğe Engel Mi?

03.01.2022
Epilepsi Polisliğe Engel Mi?

pilepsi, beyin aktivitesinin anormal hale geldiği, nöbetlere veya olağandışı davranış, duyum ve bazen farkındalık kaybına neden olan merkezi bir sinir sistemi (nörolojik) bozukluktur. Herkeste görülebilir. Bu hastalık tüm ırkların, etnik kökenlerin ve yaşların hem erkeklerini hem de kadınlarını etkiler. Bu hastalığın nedenleri kişinin yaşına göre değişir. Net bir epilepsi nedeni olmayan bazı kişilerin genetik bir nedeni olabilir. Nöbet belirtileri büyük ölçüde değişebilir. Epilepsisi olan bazı insanlar nöbet sırasında birkaç saniye boş kalır, diğerleri ise tekrar tekrar kollarını veya bacaklarını seğirir. Tek bir nöbet geçirmeniz epilepsi olduğu anlamına gelmez. Epilepsi tanısı için genellikle en az iki provoke edilmemiş nöbet gereklidir.

Epilepsi Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği’nin 10- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI / BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ bölümünün B ve C bentlerinin 2. maddesinde geçmektedir ve şu ifadeler yer almaktadır:

  • B Madde 2: Fizik muayene ve nörolojik muayenesi normal olan, kranial MR bulguları normal olan, EEG’si normal olan ve en az iki yıldır nöbet geçirmeyen, antiepileptik ilaç kullanan veya kullanmayan, daha önce epilepsi tanısı almış olgular.
  • C Madde 2: Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, seyrek gelen, hayatı tehdit etmeyen ve ilaçla kontrol edilebilen epilepsiler. (Emniyet Hizmetleri Sınıfında gece veya gündüz çalışmaya engel olan durumlar D dilimi kapsamında değerlendirilir.)

Bu maddeler B ve C bendinde olduğu için Epilepsi polis olmaya engeldir.