Hacet (Dilek ve İstek) Duası Türkçe Okunuşu

25.10.2021
Hacet (Dilek ve İstek) Duası Türkçe Okunuşu

Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm.

El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike.

Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin.

Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü.

Ve lâ hemmen illâ ferrectehü.

Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.

Hacet Duasının Türkçe Meali

“Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.”

error: Content is protected !!