Hemoroid Polis Olmaya Engel Mi?

02.01.2022
Hemoroid Polis Olmaya Engel Mi?

Basur olarak da adlandırılan hemoroid, anüste ve alt rektumda varisli damarlara benzer şekilde şişmiş damarlardır. Rektum içinde veya anüs çevresindeki deri altında gelişebilir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği A bendinde şöyle bir ifade yer almaktadır:

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler. Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği’nin, 4- Genel Cerrahi bölümünün A bendinin 4.maddesinde şöyle bir ifade geçmektedir:

Hemoroid, pilonidal sinüs, anal fistül, anal fissür, anal apse mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Bu patolojilerin, komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş ameliyatları sağlam kabul edilir.

Eğer cerrahi bir müdahale yaptırdıysanız ve sağlık kontrollerinde herhangi bir nükseden hastalığa rastlanmazsa, Hemoroid PMYO, POMEM, PAEM, PÖH ve Bekçi alımlarına başvurduğunuz taktirde elenme sebebi sayılmayacaktır.