İbrahim İnal kimdir? İbrahim İnal Bey Kimdir, Nasıl Öldü? Inal beyi kim öldürdü?

16.05.2022
İbrahim İnal kimdir? İbrahim İnal Bey Kimdir, Nasıl Öldü? Inal beyi kim öldürdü?

İbrahim İnal kimdir? İbrahim İnal Bey Kimdir, Nasıl Öldü? Inal beyi kim öldürdü?

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey’in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey’in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya’da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf’la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.

Inal beyi kim öldürdü?

Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal’ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni’me tarafından yazılmıştır.

İbrahim Yınal, kendisine toprak verilmemesinden duyulan rahatsızlığı ilk olarak Pasinler Zaferi’nin ardından dile getirmiştir. Tuğrul Bey’in kendisine vermek istediği maddi karşılığı kabul etmemiş, isyana kalkışmıştır

1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümünden sonra bölgedeki Türkmen beylerini yenerek Amid şehrinin valisi olan Sadr tarafından kuruldu. Sadr’ın ölümünden sonra oğlu İnal bağımsızlığını ilan etti.

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey’in dört oğlundan biriydi.

Selçuk Bey’in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya’da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf’la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.

Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.

Dandanakan Savaşı’ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi.

Kuzeni Hasan Bey’in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey’le beraber Bizans topraklarına girdi.

Gürcü Dükü IV. Liparit’in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler’de bozguna uğrattı (1048).

Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.)

Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı.

1058’de yönünü doğuya çevirip Tuğrul’un üzerine yürüdü.

Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı.

Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü.

İbrahim Yınal’ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni’me tarafından yazılmıştır.

Ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamış olup, Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan’da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.