Kasım Yağcıoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

03.05.2022
Kasım Yağcıoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Kasım Yağcıoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Kasım Yağcıoğlu 1934 yılında Giresun ilinin Alucra ilçesinde doğamuştur.

Kasım Yağcıoğlu Anadolu’nun yetiştirdiği büyük mürşidlerden Pir Şaban-ı Veli hazretlerinin Halvetiye Tarikatı şeyhlerindendir.

Kasım Yağcıoğlu Yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelir.

Kasım Yağcıoğlu Babası Mehmet Efendi, Tokat’ta medrese eğitimi alır.

Kasım Yağcıoğlu Baba tarafından dedesi Halil Efendi’nin klasik usulde medrese tahsili yaptığını ve Kurtuluş Savaşı sırasında Şam’a gönderilen dua ordusu içinde yer aldığını söyler.

9-10 yaşlarında Samsun’da hafızlığını tamamlar sonrasına dini eğitimini tamamlayınca imam-hatip hizmetlerinde bulunmak üzere Edirne’ye gider. Görüşmede Edirne’de görev yaptığı sürede halka dini öğretmek için gösterdiği çabayı ve yağmur duası ile ilgili bir anısını anlatır. Trakya günlerinden sonra İstanbul’a gelir. Serezli İsmail Efendi ve Ermenekli Saffet Efendi gibi dönemin önemli hocalarından ders alır.

Yahya Efendi Dergahı’nın son postnişini Abdulhay Öztoprak Efendi’den Nakşi ve Kadiri dersi ve 1957 yılında icazet alır.

Kasım Yağcıoğlu İstanbul’dan sonra Seyyid Mahmud Çağırgan Veli’nin köyü Boyluca’ya giderek köyde çeşitli faaliyetlerde bulunur. Görüşmede köyde yaptığı faaliyetlerden ve Seyyid Mahmud Çağırgan Veli’nin türbesinin yapılma sürecinden detaylı olarak bahseder.

Kasım Yağcıoğlu Boyluca köyünde hiçbir ücret almadan 7 sene çalışır ve 1966 yılında İstanbul’daki Karaköy Arap Cami’nin Kuran-ı Kerim kursuna tayin edilir.