MEB kitap inceleme ücreti 2023, 2024? Meb kitap inceleme ücreti ne zaman yatar?

26.10.2023
MEB kitap inceleme ücreti 2023, 2024? Meb kitap inceleme ücreti ne zaman yatar?

MEB kitap inceleme ücreti 2024? MEB Panelist Nedir? MEB kitap inceleme ücreti 2023, 2024? Meb kitap inceleme ücreti ne zaman yatar?

En basit tanımı ile Panelist; proje önerilerini panelde değerlendirmek üzere görevlendirilen konu uzmanıdır. Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturuma Panel denir.

2021 Yılı Kitap inceleme ücreti 15.madde ile şöyle belirlendi:

MADDE 15 – (1) Taslak ders kitaplarını inceleyen paneliste her bir panel üyeliğinde;

a) İlkokul taslak ders kitapları için 10.000, (1.797 TL)

b) Ortaokul taslak ders kitapları için 13.000,(2.337 TL )

c) Lise taslak ders kitapları için 16.000,(2021 memur maaş  0,179797 katsayısına göre 2.876 TL)

ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri için 5.000, (898TL)

MEB tanımına göre Panelist Kurulca ön incelemede kabul edilen taslak ders kitaplarını incelemek ve değerlendirmek üzere panelde görevlendirilen alan uzmanı/eğitimcisi, dil inceleme uzmanı, tasarım inceleme uzmanı veya çoklu ortam tasarım inceleme uzmanını ifade eder.

Taslak ders kitaplarını panelistler incelemektedir.

Ders kitapları artık çağımıza özel hazırlanmaktadır ve panel sistemine yüklenen taslaklar panelistler tarafından incelenir.

İçerik anayasa ve kanunlara uygun ve bilimsel olarak uygun olmalıdır.

Görsel ve içerik tasarımının da öğrenmeyi destekleyici olmalıdır.

Seçilen panelistlere SMS veya Eposta ile bir kitabı inceleme isteyip istemedikleri sorulur, kabul eder ise taslak inceler ve sonrasında panele katılmak üzere hazırladığı raporu sunar.

MEB Kitap İnceleme

Meb Panelist adayları bir başvuru merkezine gitmeksizin ve herhangi bir kurumdan belge edinmelerine gerek kalmadan MEBBİS ya da e-Devlet bilgileriyle kitap inceleme sistemine elektronik olarak kaydını yapabilir. Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak sistem üzerinden kayıt sonrası aşamaları ve duyuruları takip edebilirler. Kayıt için “Panelist İşlemleri Kılavuzu”nda belirtilen adımları izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda okutulması düşünülen ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmesini yapmak isteyen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve alan eğitimcileri/uzmanları kitap inceleme modülüne başvururlar. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır.

Panelistler iletişim, eğitim durumu, alanı gibi bilgi değişikliklerini kendi profillerinden diledikleri zaman güncellemesini yapabileceği bir alana sahiptir. Ayrıca panelistler kendi profiline ait geçmiş incelemeye ait bilgi ve performanslarını görebilme ve görev almak istemediği tarih aralıklarını belirleyebilme imkanına sahiptir. Kullanıcılar başvuru, eğitim, kitap inceleme ve diğer tüm aşamalarda yardımcı bilgiler, mevzuat, bilgi edinme, soru sorma gibi yol gösterici şekilde yönlendirebilen açıklamalara ulaşabilmekte ve sistem tarafından e-posta, SMS ve duyuru ile bilgilendirilmektedir.

error: Content is protected !!