Öğretmen Rapor Alırsa Bulunduğu İl Dışına Çıkabilir Mi?

04.10.2021
Öğretmen Rapor Alırsa Bulunduğu İl Dışına Çıkabilir Mi?

Sözleşmeli öğretmenler ve kadrolu öğretmenlerde hastalık raporu alma hakkına sahiptir. Usulüne uygun alınan sağlık raporuna göre tek hekimden bir seferde maksimum 10 güne kadar rapor alabilir. Usulüne uygun alınan sağlık raporu neticesinde tüm devlet memurlarını kapsayan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te bu konuda sözleşmeli ve kadrolu ayrımına gidilmemiştir.Yönetmelikte sözleşmeli öğretmenlerin il dışına çıkarken kurumundan ya da amirinden izin almalarına yönelik bir ifade bulunmadığından usulüne uygun alınan raporla sözleşmeli öğretmen il dışına çıkabilir.