Sultan Mesud kimdir? Sultan Mesut tan sonra tahta kim geçti?

29.12.2022
Sultan Mesud kimdir? Sultan Mesut tan sonra tahta kim geçti?

Sultan Mesud kimdir? Sultan Mesut tan sonra tahta kim geçti?

Rükneddin Mesud (Arap alfabesiyle: ركن الدين مسعود (Rukn ed-Dīn Mes’ūd)) (1095-1156) en uzun süre hüküm sürmüş Anadolu Selçuklu Sultanı‘dır. Konya’daki Alaeddin Camii, I. Mesud döneminde inşa edildi. I. Mesud, 1031-1041 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanıdır. Gazneli Mahmut 30 Nisan 1030 tarihinde öldükten sonra, hanedan üyeleri tarafından 33 yaşındaki Gazneli Muhammed tahta geçirildi.

II. Gıyaseddin Mesud 1308’de Samsun’da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı. Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud‘u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir. Mesud, 697/1297-1298 tarihinde ölmüştür. Yerine kardeşinin oğlu Keykubad b. Feramurz, Gazan Han fermanı ile Selçuklu tahtına geçmiştir.