Talasemi Taşıyıcılığı – Akdeniz Anemisi Polis Olmaya Engel Mi?

03.01.2022
Talasemi Taşıyıcılığı – Akdeniz Anemisi Polis Olmaya Engel Mi?

Talasemi, vücut kırmızı kan hücrelerinin önemli bir parçası olan hemoglobin adı verilen bir proteini yeterince üretmediğinde ortaya çıkan kalıtsaldır bir hastalıktır. (ebeveynlerden çocuklara genlerden geçer). Yeterli hemoglobin olmadığında, vücudun kırmızı kan hücreleri düzgün çalışmaz ve daha kısa süreler sürer, bu nedenle kan dolaşımında daha az sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunur.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği A bendinde şöyle bir ifade yer almaktadır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler. Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık yönetmeliğinin 1- Dahiliye bölümünün A bendinin 2-b maddesinde şöyle bir ifade yer almaktadır: Talasemi taşıyıcılığı (talasemi minör) sağlam kabul edilir.