Varis Polis Olmaya Engel Mi?

03.01.2022
Varis Polis Olmaya Engel Mi?

Bilindiği üzere aday polisleri ilgilendiren ve geçerli olan kısım A bendidir. Varisli damarlar genellikle bacaklarda ve ayaklarda görülen şişmiş ve genişlemiş damarlardır. Mavi veya koyu mor olabilirler ve genellikle topaklı, şişkin veya bükülmüş gibi dururlar. Valfler zayıflarsa veya hasar görürse, kan geriye doğru akabilir ve damarda birikebilir ve sonunda şişmesine ve büyümesine (varis) neden olabilir. Varis hastalığı Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği’nin 3- KARDİYOLOJİ / KALP VE DAMAR CERRAHİSİ bölümü A bendinin 5 ve 7-C maddesinde geçmektedir ve şu ifadeler yer almaktadır:

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği

5. Madde: Bir veya iki ekstremitede (alt veya üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler ile yüzeysel hemanjiom veya yüzeysel telenjiektazisi olanlar sağlam kabul edilir.

7-C : Varis ameliyatı olanlar, santral veya periferik venöz dolaşım cerrahisi, santral veya periferik arter cerrahisi olanlar öğrenciliğe engeldir.

Yani Varis belli şartlar dışında Polis olmaya engel değildir.