2521 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları – 2023 Güncel Fiyatlar Belli oldu mu?

27.12.2021
2521 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları – 2023 Güncel Fiyatlar Belli oldu mu?

2521 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları – 2023 Güncel Fiyatlar Belli oldu mu?

Madde No:Kabahatin Adı2020 yılı ceza miktarı2021 Yılı Ceza Miktarı Oran:%9,11
Madde 12/1Satış listeleri ile belgelerini süresi içerisinde vermemek veya satışlarını bildirmemek8.697.00 Tl
86.806.00 Tl
9.489.00 Tl 94.714.00 Tl
Madde 13/1Ruhsatsız Tüfek Bulundurmak, Satışına aracılık etmek, taşımak, nakletmek her tüfek için866.00 Tl944.00 Tl
Madde 13/2Ruhsatlı Yivsiz av Tüfeğini bir başkasına vermek866.00 Tl944.00 Tl2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

Tanımlar;

Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.

Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.

Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır.Faaliyet izni:

Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.Satış

Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan  mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.Yivsiz Tüfek Cezası

Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.