MEB Ders Kitabı İnceleme Ücretleri 2024

29.10.2023
MEB Ders Kitabı İnceleme Ücretleri 2024

Kitap incelemeye başvuruda öğretmenler için fiili olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır. Kitap inceleme komisyonunda en az beş, en çok sekiz üye bulunur.

Panelist hakkında bilgi için buraya göz atınız.

2021 Yılı Kitap inceleme ücreti 15.madde ile şöyle belirlendi:

MADDE 15 – (1) Taslak ders kitaplarını inceleyen paneliste her bir panel üyeliğinde;

a) İlkokul taslak ders kitapları için 10.000, (1.797 TL)

b) Ortaokul taslak ders kitapları için 13.000,(2.337 TL )

c) Lise taslak ders kitapları için 16.000,(2021 memur maaş  0,179797 katsayısına göre 2.876 TL)

ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri için 5.000, (898TL)

gösterge rakamının Devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Kitapların takım olması halinde ödenecek ücret %25 oranında artırılır.

Öğretmenler kitap inceleme işlemlerini MEBBİS modülünden takip edebilirler ve başvuru yapabilirler.

Bu yıl başvuru yapan öğretmenlere gelen mesaja göre eğitimin tamamlanması gerekmektedir. Sms aşağıdaki gibidir.

Sayın Panelist adayı; Yönetmelik gereği tarafınıza kitap atanabilmesi için EBA Mesleki Gelişim Modülünde yer alan toplam 5 saatten oluşan asenkron (çevrimdışı ortamda) Taslak Ders Kitabı İnceleme ve Değerlendirme Eğitimini 31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlamanız gerekmektedir.

Panel sisteminde taslak kitap inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alınabilmesi için inceleme/değerlendirme eğitiminin alınmış olması gerekmektedir. Bu doğrultuda yüz yüze yapılan inceleme ve değerlendirme eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde de planlanmıştır. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler diledikleri zaman hazır olarak bulunan eğitimleri 7/24 kullanabilmektedir. Bu eğitim alanında ders kitapları ve eğitim araçlarının incelenme ve değerlendirme süreçleri, panelist görev ve sorumlulukları, elektronik inceleme ve modül tanıtımı, taslak kitap inceleme kriterleri gibi özgün içerikli paylaşımlar yer almaktadır.

https://netbilge.com/meb-panelist-nedir/