Okulun yazışmasını kim yapar? Okulun yazışmalarını yapar? Okul ve öğrenci işlerinden kim sorumlu?

01.04.2020
Okulun yazışmasını kim yapar? Okulun yazışmalarını yapar? Okul ve öğrenci işlerinden kim sorumlu?

Okulun yazışmasını kim yapar? Okulun yazışmalarını yapar? Okul ve öğrenci işlerinden kim sorumlu?

Müdür yardımcısı yazışmaları yapar.

Muhasebe Birimi

Muhasebe Birimi, öğrenci kayıt işlemleri sırasında ve sonrasında yapılan ödemeleri kontrol eder. Genel Muhasebe işlemleri kapsamında aylık düzenli olarak beyanname ve bildirgeleri hazırlar. Kurum çalışanlarının maaş ve SGK prim ödemelerini düzenli olarak yapar.

İnsan Kaynakları Birimi

İnsan Kaynakları Birimi, okulumuzda görevli tüm personel ve öğretmenlerimiz için çalışma onayı alır. Özlük dosyalarının düzenli tutulması ve arşivlenmesinden sorumludur. Çalışanların sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenmesi işlemlerini yürütür. Çalışanların izin, rapor, yıllık izin gibi işlerini takip eder. SSK giriş ve çıkış işlemlerinin takibini yapar.

Okul memuru, görev almış olduğu okulun işlerini merkeze alarak gerekli olan ekipman, donanım, araç ve gereçleri verimli bir şekilde kullanır.
Okul memuru, mesleğinin etkinlik ve niteliklerine uygun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirir.
Okul memuru, müdür ya da müdür yardımcısı tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütür.
Okul memuru gelen ve giden yazıların ilgili dosya ve defterlerini tutmak ile görevlidir.
Okul memuru, yazışmaların asıl ya da örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekli olanlara cevap niteliğinde yazılar hazırlar.
Okul memuru kendisine teslim edilen gizli ya da bireyler ile ilgili yazıların gizlilik içerisinde saklanmasını gerçekleştirir.
Okul memuru, görevli personelin özlük dosyasını tutar ve bunlar ile ilgili değişiklikleri dosyalarına işler.
Okul memuru, okul arşivini düzenlemek ile görevlidir.
Okul memuru, personele ait olan ücret, sosyal yardım, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Gerekli olan belgeleri düzenler ve dosyalar.
Okul memuru, okul ile ilgili olan mali işleri izler. Gerekli olan iş ve işlemleri yapar. Gerekli olan yazı, belge, defter ve dosyaları düzenler ve saklar.
Okul memuru, büro işleri kapsamında kendisine tevdi edilen iş ve işleri yerine getirir.

Öğrenci İşleri Birimi

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır. Yöneticilerimizin kurum içi ve dışından kişi ve çalışanlarla yapacağı görüşmeleri planlar, konuklara randevu verir.

Bilgi İşlem Birimi

Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar laboratuvarlarında, bölümlerde ve ofislerde bulunan bilgisayarların bakım ve onarımından sorumludur. Okullarımızın öğrenci not fişleri, ara karne ve dönem sonu karnelerinin basımını gerçekleştirir. Okullarımıza ait bilgisayarların lisans ve demirbaş kayıtlarını tutar. Okul yönetim sistemi veritabanı olan Bilsa programının işletilmesinden sorumludur.