Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul Yazı işleri, Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu kişi kimdir?

01.01.2023

Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul Yazı işleri, Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu kişi kimdir? Okulun yazışmalarını yapar?

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul Yazı işleri, Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu kişi kimdir?

Sınıf öğretmeni: Öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu kişilerdir. Her öğretmen bir sınıftan sorumludur ve o sınıfın sınıf öğretmeni olur. Bizim de sınıfımızın bir öğretmeni vardır ve herhangi bir ihtiyacımız olduğunda ona söyleriz.

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

Okulumuzda hangi calisanlar vardir?

Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler okuldaki görevlileri oluşturur.

Okul müdürü öğretmenin sınıfını değiştirebilir mi? sene ortasında öğretmeni olan sınıf dağılamaz hocam öğretmen yoksa bile dağıtılamaz norm küçültme işlemi bu planlamalar haziran ve eylülde yapılırile bildirilir.Yasal değil velilerinle konuş, izin verme.Müdürler Tanrı nın yeryüzündeki gölgesi değil keyfibir uygulama

Okulun görevleri nelerdir?

Okulların temel amacı, toplumdaki bireyleri yetiştirerek, onları topluma yararlı bir hale getirmektir. Bu anlamda okulların, toplumsal, siyasal, ekonomik ve bireyi geliştirmek olmak üzere dört temel işlevi olduğu söylenebilir. Bu işlevler evrenseldir.

Okul yazışmalarını yapan kişilere yazman,memur denilebilir. Yani cevabımız yazman, memurdur

You cannot copy content of this page