Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ne demek, hikayesi?

16.06.2023
Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ne demek, hikayesi?

Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ne demek, hikayesi?

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” Kerevet; tahtadan yapılmış, üzerine minder ve şilte konarak oturulan veya yatılan yüksek sedirdir. Kelime, Binbir Gece Masalları’ndan çıkmış gibi görünse de Yunanca krebati “yatak, döşek” sözcüğünden geliyor. Yani Kerevet sözcüğü Yunan kökenlidir. Eski ve Yeni Yunancada aynı anlama gelen yatak kelimesinden dilimize çevrilmiştir. Türkçesi “üstüne şilte örtülerek oturmaya veya yatmaya yarayan, tahtadan yapılmış yüksekçe yer” olarak açıklanabilir.